ahnsahnghong.com is provided in English. Would you like to change to English?

परमेश्वरको मण्डली

येशूज्यूले स्थापना गर्नुभएको, अनि प्रेरितहरू जाने गरेको वैधानिक मण्डली नै परमेश्वरको मण्डली हो,
र यसले नयाँ करारको सत्यता पालन गर्दछ । यस युगमा दोस्रो आगमनका ख्रीष्ट आन साङ होङज्यूले
परमेश्वरको मण्डलीलाई पुनर्स्थापना गर्नुभयो ।

सुरुको मण्डली

येशूज्यूले स्थापना गर्नुभएको शबाथ-दिन र निस्तार-चाड आदि नयाँ करारको सत्यता सुरुको मण्डलीले सबै मानेको थियो । वर्तमान समयमा, सुरुको मण्डलीको विश्वास र सत्यतालाई पुनर्स्थापन गरेको मण्डलीचाहिँ परमेश्वरको मण्डली मात्र हो ।

थप जानकारी

धार्मिक अन्धकारको युग

ई.सं. ३१३मा कन्स्टेन्टाइनले ख्रीष्टियान धर्मलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएपछि रोमी साम्राज्यमा सतावट पाएको ख्रीष्टियान धर्मले ठूलो मोड लियो । संसारको उच्च अधिकार लिएका मानिसहरूको समर्थन पाएपछि मण्डली धर्मनिरपेक्ष भयो र त्यसले गैर-ख्रीष्टियान सिद्धान्तहरूलाई अपनायो । त्यसपछि सुरुको मण्डलीले पालन गरेको नयाँ करारको सत्यता लोप हुँदैगयो ।

थप जानकारी

अन्तिम धर्म सुधार

दोस्रो आगमनका ख्रीष्ट आन साङ होङज्यूले पूर्ण धर्म सुधार गर्नुभयो । मण्डलीको इतिहासबाट नामनिशानै मेटिएको नयाँ करारको सत्यतालाई उहाँले पुनर्स्थापन गरिदिनुभएर, एकमात्र वैधानिक परमेश्वरको मण्डली पुनर्निर्माण गर्नुभयो ।

थप जानकारी