ahnsahnghong.com is provided in English. Would you like to change to English?

Đức Chúa Jêsus ngự đến trên đám mây
| Ý nghĩa thật của đám mây

7028 읽음

Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân đang chờ đợi sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Họ suy nghĩ rằng Đức Chúa Jêsus sẽ ngự đến trên đám mây thực tế trên trời, và ngay khi Đức Chúa Jêsus tái lâm thì thế gian sẽ bị hủy diệt còn các thánh đồ sẽ đi vào Nước Thiên Đàng. Song, điều này có sự khác biệt lớn so với tái lâm mà Kinh Thánh làm chứng.

“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.” Luca 21:27-28

Đức Chúa Jêsus đã không phán rằng khi Ngài ngự đến trên đám mây thì ngay lập tức thế gian bị phán xét và các thánh đồ đi vào Nước Thiên Đàng. Ngài chỉ phán rằng khi ấy là thời điểm sự giải cứu gần tới, tức là lúc Nước Thiên Đàng gần đến nên hãy đứng thẳng và ngước đầu lên để chuẩn bị nhận lấy sự cứu rỗi. Như vậy, sự dạy dỗ trong Kinh Thánh liên quan đến tái lâm có sự khác biệt lớn so với suy nghĩ của hầu hết các Cơ Đốc nhân.

Thế thì, chúng ta cũng phải suy nghĩ lại về “đám mây” mà Đấng Christ ngự đến. Vì quan niệm chung rằng đó đương nhiên là đám mây thực tế cũng có thể là cách hiểu sai ý muốn của Đức Chúa Jêsus. Nếu chúng ta không hiểu biết vấn đề này một cách chính xác, thì không những không thể tiếp nhận đúng đắn Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, mà cũng khó hy vọng được cứu rỗi.

Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm ngự đến trên đám mây

Chúng ta có thể tìm được lời đáp cho vấn đề này trong lời tiên tri về Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm. Khoảng 600 năm trước khi Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm đến, Đức Chúa Trời đã cho đấng tiên tri Đaniên thấy sự mặc thị về Đức Chúa Jêsus.

“Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Ðấng Thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài… Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người.” Đaniên 7:13-14

Đây là lời tiên tri rằng có một người giống như Con người đến với những đám mây trên trời, người được nhận lấy quyền thế, vinh hiển và nước từ nơi Đức Chúa Trời. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm bởi Đức Chúa Jêsus.

“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” Mathiơ 28:18

“Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về Con, và Con nhân họ được tôn vinh.” Giăng 17:10

“Nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã ban cho ta vậy.” Luca 22:29

Đấng đã đến trái đất này theo lời tiên tri Cựu Ước, rồi được nhận lấy quyền thế, vinh hiển và nước chắc chắn là Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm. Điểm cần chú ý đó là trong sách Đaniên tiên tri rằng Đức Chúa Jêsus sẽ đến “với những đám mây trên trời”. Nhưng trên thực tế, Đức Chúa Jêsus đã không đến với những đám mây trên trời, mà Ngài đã mặc lấy xác thịt thông qua thân thể của Mari mà đến trái đất này. Không phải lời tiên tri trong sách Đaniên bị nhầm lẫn đâu, ấy là vì đám mây mà Đấng Christ ngự đến là ví dụ về xác thịt.

Như chúng ta có thể hiểu thông qua trường hợp của Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm, đám mây mà Đức Chúa Jêsus Tái Lâm ngự đến cũng có ý nghĩa là xác thịt. Cả hai lần đều được tiên tri rằng Đức Chúa Jêsus ngự đến trên đám mây như nhau, mà một lần thì Ngài đến trong xác thịt, lẽ nào lần khác lại đến trong đám mây thực tế chăng. Đức Chúa Jêsus đã lấy ví dụ giống hệt lời tiên tri về sơ lâm, để giải thích cho các môn đồ sự thật rằng lúc tái lâm Ngài cũng sẽ đến trong xác thịt giống như thời sơ lâm.

Đám mây là ví dụ về người mang xác thịt

Ngoài ra, có thể thấy nhiều chỗ trong Kinh Thánh ví dụ người mang xác thịt với đám mây.

“Những kẻ đó là dấu vít trong đám tiệc anh em, như người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì; như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó.” Giuđe 1:12

“Kẻ nào tự khoe khoang giả dối về lễ vật mình, Tợ như có mây có gió, mà không mưa.” Châm Ngôn 25:14

Kẻ chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, tức là kẻ tiên tri giả được gọi là “đám mây không nước”; kẻ khoe khoang giả dối cũng được gọi là “đám mây không mưa”. Nói cách khác, người mang xác thịt được ví như đám mây. Như vậy, theo phương thức biểu hiện mang tính Kinh Thánh đã ví dụ đám mây với xác thịt, Kinh Thánh Tân Ước tiên tri về sự Đức Chúa Jêsus Tái Lâm sẽ đến trong xác thịt bằng câu “Ngài sẽ ngự đến trên đám mây.”

Lý do Đức Chúa Jêsus Tái Lâm ngự đến trên đám mây (xác thịt)

Đức Chúa Jêsus mặc lấy xác thịt lần nữa và đến trong hình dáng loài người vào thời đại cuối cùng khi Nước Thiên Đàng gần đến. Vậy, lý do Ngài đã không phán xét thế gian chỉ một lần mà lại tái lâm trong xác thịt trước là gì?

“Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” Luca 18:8

Đức Chúa Jêsus phán rằng khi Ngài tái lâm thì không thể tìm thấy đức tin chân thật trên thế gian, tức là không thể tìm thấy những thánh đồ có đức tin xứng đáng với sự cứu rỗi. Theo lời này, dù ngày nay có nhiều hội thánh xưng rằng tin vào Đức Chúa Jêsus, nhưng không thể tìm thấy hội thánh nào giữ gìn trọn vẹn lẽ thật của giao ước mới như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua v.v… mà Đức Chúa Jêsus đã lập ra. Mọi hội thánh đều bỏ đi điều răn của Đức Chúa Trời và giữ điều răn do loài người làm ra như thờ phượng Chủ nhật, lễ giáng sinh v.v… Đức Chúa Jêsus đã cảnh báo một cách rõ ràng rằng việc giữ theo điều răn của loài người chỉ là sự thờ lạy vô ích.

“Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.” Mathiơ 15:8-9

Đức Chúa Jêsus đã chỉ về thời kỳ mà thế gian đầy dẫy sự thờ lạy vô ích như thế và phán rằng “Há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” Nếu Đức Chúa Jêsus giáng lâm với tư cách là Đấng Phán Xét Cuối Cùng trên thế gian không có đức tin như vậy, thì không ai có thể nhận được sự cứu rỗi. Vì vậy, đích thân Đức Chúa Jêsus tái lâm trong xác thịt trước để nhóm lại những người dân sẽ được cứu rỗi và dẫn dắt họ đến với lẽ thật sự sống trước ngày phán xét.

“Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi.” Giăng 10:16

“Chiên thuộc về chuồng này” là những thánh đồ mà Đức Chúa Jêsus đã cứu rỗi khi Ngài đến với tư cách người chăn chiên vào thời Sơ Lâm. Thế nhưng, Ngài phán rằng còn có những chiên khác chẳng thuộc về chuồng này nữa, mà chính Ngài cũng sẽ đích thân dẫn dắt họ. Đây là lời tiên tri rằng giống như Đức Chúa Jêsus đã mặc xác thịt mà đến vào 2000 năm trước để dẫn dắt các môn đồ với tư cách là người chăn chiên, vào thời đại cuối cùng Ngài cũng sẽ đến trong xác thịt một lần nữa và đích thân dẫn dắt các thánh đồ sẽ được cứu rỗi.

Những người Giuđa 2000 năm trước đã không nhận biết đúng đắn lời tiên tri Đấng Christ ngự đến trên đám mây, họ cứ ngước nhìn lên trời nên đã không thể tiếp nhận được Đức Chúa Jêsus đến trong xác thịt. Ngày nay cũng vậy. Nếu không hiểu biết lẽ thật Kinh Thánh mà chỉ ngước nhìn đám mây trên không trung một cách mù quáng thì sẽ bỏ lỡ thời kỳ cứu rỗi. Chúng ta phải tập trung vào lời tiên tri trong Kinh Thánh để nhận biết một cách đúng đắn về Đức Chúa Jêsus Tái Lâm đến trong xác thịt và tiếp nhận Ngài.

Bài viết liên quan
Trở lại

Site Map

사이트맵 전체보기