ahnsahnghong.com is provided in English. Would you like to change to English?

Hội Thánh của Đức Chúa Trời do Đấng An Xang Hồng lập nên

1826 읽음

Hội Thánh của Đức Chúa Trời được thành lập bởi Đấng Christ Tái Lâm An Xang Hồng vào năm 1964, là Hội Thánh duy nhất khôi phục lẽ thật và tín ngưỡng của Hội Thánh sơ khai vào ngày nay. Chỉ trong vòng 50 năm kể từ khi thành lập, đã phát triển thành Hội Thánh toàn cầu với hơn 7500 Hội Thánh tại 175 quốc gia. Các thánh đồ trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời (tên chính thức: Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới) tin vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ theo Kinh Thánh, cùng rao truyền và giữ gìn Tin Lành giao ước mới một cách quý trọng. Hơn nữa, Hội Thánh đang rao truyền hạnh phúc cho nhân loại bằng phụng sự với tình yêu thương chân thật theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời được lập lại bởi Đấng Christ Tái Lâm

Đức Chúa Trời đã lập Hội Thánh “bằng huyết Ngài” trên đất này vào 2000 năm trước (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28). Hội Thánh mà Đức Chúa Jêsus lập nên và các sứ đồ đã đi có tên là “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” (I Côrinhtô 1:2, Galati 1:13). Hội Thánh của Đức Chúa Trời có các lẽ thật của giao ước mới bao gồm Lễ Vượt Qua giao ước mới mà Đức Chúa Trời đã lập ra bởi huyết hy sinh trên thập tự giá, cùng với ngày Sabát, Lễ Ngũ Tuần, Lễ Lều Tạm v.v… (Mathiơ 26:17-28, Luca 22:7-20, Luca 4:16, Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-4, Giăng 7:2-39). Đặc biệt, Lễ Vượt Qua giao ước mới là lẽ thật chứa đựng phước lành của sự tha tội và sự sống đời đời, là lễ trọng thể mà Đức Chúa Jêsus đã thật khẩn thiết mong muốn giữ gìn cùng các môn đồ của Ngài (Luca 22:15, Giăng 6:53-54).

Tuy nhiên, khi thời đại các sứ đồ trôi qua và Hội Thánh bị thế tục hóa thì hết thảy mọi lẽ thật của sự sống kể từ Lễ Vượt Qua đã bị xóa bỏ. Trải qua thời kỳ tối tăm tôn giáo, Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ giao ước mới đã bị biến mất trong lịch sử. Sau cuộc cải cách tôn giáo vào thế kỷ 16, dù có xuất hiện các giáo phái khác nhau và vô số các nhà lãnh đạo tôn giáo đã đưa ra những cách giải thích Kinh Thánh một cách đa dạng, nhưng lại không thể tìm thấy được lẽ thật của Đức Chúa Trời ở bất cứ đâu.

Lẽ thật giao ước mới từng bị đóng ấn bấy lâu nay cuối cùng đã được mở ra bởi Đấng Christ Tái Lâm. Đấng An Xang Hồng đến Đại Hàn Dân Quốc theo lời tiên tri Kinh Thánh, Ngài đã khôi phục hết thảy mọi lẽ thật của sự cứu rỗi và Tin Lành của giao ước mới mà duy chỉ Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, tức “Chồi của vua Đavít” mới có thể tìm lại được, Ngài đã lập lại Hội Thánh của Đức Chúa Trời vào năm 1964 (Khải Huyền 5:5). Hơn nữa, Đấng Christ Tái Lâm An Xang Hồng đã bày tỏ trọn vẹn về sự mầu nhiệm Kinh Thánh liên quan đến Đức Chúa Trời Mẹ, là Cô Dâu trong tiệc cưới Nước Thiên Đàng theo lời tiên tri trong Kinh Thánh (Khải Huyền 22:17, 19:7-9). Ngài hầu cho các dân tộc trên thế giới được đến Siôn, nơi có luật pháp của giao ước mới, cùng có Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ (Michê 4:1-2, Êxêchiên 47:1-12).

Giới thiệu Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Lẽ thật và tín ngưỡng

Hội Thánh của Đức Chúa Trời có tên gọi đồng nhất với Hội Thánh sơ khai, được kế thừa trọn vẹn kể cả tín ngưỡng và lẽ thật đương thời ấy. Đức Chúa Jêsus đã lập ra phép đạo của giao ước mới hầu cho nhân loại vốn phải chịu sự chết vì tội lỗi lại có thể nhận lãnh sự tha tội và phước lành của Thánh Linh nhờ huyết Ngài. Vì vậy, Hội Thánh của Đức Chúa Trời vâng phục và rao truyền Tin Lành giao ước mới như 3 kỳ 7 lễ trọng thể: Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Trái Đầu Mùa (Lễ Phục Sinh), Lễ Bảy Tuần Lễ (Lễ Ngũ Tuần), Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm, và phép Báptêm, ngày Sabát, luật lệ khăn trùm v.v… Những điều không có trong Kinh Thánh như tôn kính thập tự giá, thờ phượng Chủ nhật, lễ Nôen, lễ tạ ơn v.v… không phải là điều răn của Đức Chúa Trời, nên Hội Thánh của Đức Chúa Trời không làm theo những điều đó.

Các thánh đồ tin và thực tiễn sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ – là Đấng xuất hiện để ban nước sự sống theo lời tiên tri Kinh Thánh. Các thánh đồ luôn nỗ lực trau dồi nhân cách và tạo dựng gia đình hạnh phúc để dự phần vào bổn tánh thiêng liêng với tư cách là con cái giống với Đức Chúa Trời. Các thánh đồ đóng góp và phụng sự cho người lân cận, xã hội và quốc gia theo như lời “Hãy yêu người lân cận như mình.”

Tìm hiểu chi tiết “Lời Kinh Thánh của Hội Thánh của Đức Chúa Trời”

Trưởng thành và phát triển

Vào thời kỳ đầu thập niên 1960, Hội Thánh của Đức Chúa Trời hoạt động với quy mô nhỏ dưới hình thức Hội Thánh tại gia (House Church, Hội Thánh gia đình). Song, trong khi nền tảng của Tin Lành được dựng nên bởi bước chân hy sinh và hiến thân của Đấng An Xang Hồng, Tin Lành đã dần được truyền bá ở khắp khu vực thủ đô rồi đến mọi nơi trên toàn quốc. Sau khi Đấng An Xang Hồng kết thúc cuộc đời Tin Lành 37 năm và trở về trời vào năm 1985 theo lời tiên tri Kinh Thánh, Hội Thánh của Đức Chúa Trời làm theo sự chỉ đạo của Đức Chúa Trời Mẹ và rao truyền Tin Lành giao ước mới cũng như ngày càng chuyên tâm trong việc thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Dựa trên nền tảng đức tin đúng đắn, trong khi đóng vai trò làm muối và sự sáng cho người lân cận và xã hội, Hội Thánh đã trưởng thành một cách nhanh chóng. Đã đạt được 10.000 thánh đồ đăng ký vào năm 1988; đến giữa thập niên 1990 có 100.000 đăng ký; vào năm 1997 đã thành lập Hội Thánh ở 3 quốc gia bao gồm Mỹ. Năm 2001 thành lập Hội Thánh tại 7 quốc gia, sau Đoàn thăm viếng của thánh đồ nước ngoài lần thứ nhất, số thánh đồ ngày càng tăng ở nước ngoài và liên tiếp thiết lập đền thờ mới.

Năm 2016, thiết lập Đền thánh Giêrusalem Mới (ở Pangyo) và tuyên bố “vận động cứu rỗi 7 tỷ người”; năm 2018 tổ chức lễ kỷ niệm giáng sinh 100 năm của Đấng An Xang Hồng; vào năm 2021 hiện tại Hội Thánh đã phát triển thành quy mô toàn cầu với hơn 7500 Hội Thánh tại 175 quốc gia. Chỉ hơn 20 năm kể từ khi bắt đầu Tin Lành nước ngoài, và chỉ hơn 50 năm kể từ khi thành lập Hội Thánh.

Tìm hiểu chi tiết về “Lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời”

Tình yêu thương và phụng sự

Hội Thánh của Đức Chúa Trời coi mọi người trên toàn thế giới như “gia đình toàn cầu”, luôn hành động vì nhân loại và giúp đỡ cho những người đang bị khổ sở bởi tai vạ, nạn đói, bệnh tật, bần cùng v.v… vượt qua cả quốc gia, chủng tộc và văn hóa. Phụng sự mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang thực hiện bao gồm nhiều lĩnh vực trong xã hội như cứu hộ khẩn cấp, chi viện y tế & phúc lợi, giao lưu văn hóa, giáo dục nhân cách, bảo vệ môi trường v.v…

Cơ quan và chính phủ các nước tùy chỉnh với Hội Thánh của Đức Chúa Trời bằng sự hợp tác và ủng hộ. Họ kết mối quan hệ đối tác với Hội Thánh của Đức Chúa Trời và tiến hành hoạt động bền vững với những chủ đề như thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, cứu trợ thiên tai và cải thiện phúc lợi v.v… vốn là bài toán chung của cộng đồng quốc tế. Các hoạt động phụng sự của Hội Thánh của Đức Chúa Trời được tiếp nối bởi việc ký tên ủng hộ của các chuyên gia thuộc nhiều tầng lớp như chính trị, kinh tế, pháp luật, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao v.v…

Vào năm 2016, Hội Thánh của Đức Chúa Trời được mời đến hội đàm cấp cao Quỹ Cứu trợ khẩn cấp Trung ương của LHQ (CERF) được tổ chức tại trụ sở chính của LHQ tại Mỹ, lần đầu tiên một Hội Thánh được mời đến. Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã diễn thuyết trong buổi hội đàm. Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã nói rằng “Mọi hoạt động mang tính nhân đạo của Hội Thánh của Đức Chúa Trời đều xuất phát từ tấm lòng của Mẹ.”, và ký kết sẽ hợp tác bền vững để giúp đỡ mọi nơi khó khăn trong ngôi làng toàn cầu.

Tìm hiểu cụ thể về “Phụng sự xã hội của Hội Thánh của Đức Chúa Trời”

Giải thưởng chủ yếu

Ghi nhận sự hiến thân và nỗ lực của Hội Thánh của Đức Chúa Trời vì người lân cận, xã hội, quốc gia và thế giới v.v…, các nước đã trao trên 3000 giải thưởng gồm Huân chương, Tuyên dương, Giải công lao v.v… để bày tỏ ca ngợi và tôn trọng Hội Thánh. 3 đời chính phủ của Đại Hàn Dân Quốc đã trao Tuyên dương đoàn thể của Tổng thống, Huân chương chính phủ, Tuyên dương của Tổng thống v.v… cho Hội Thánh. Vào năm 2016, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã trao Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Nữ hoàng cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Anh Quốc. 3 đời Tổng thống Mỹ như Biden, Trump, Obama đã 48 lần trao tặng Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống Giải vàng (giải thưởng đoàn thể tối cao) cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, Hội Thánh của Đức Chúa Trời còn được nhận vô số giải thưởng như “Giải thưởng Green Apple” (giải vàng, giải đồng) là giải thưởng môi trường quốc tế v.v…

Chính quyền địa phương và Nghị viện các nước đã phát biểu Văn tuyên ngôn & Bản nghị quyết tôn vinh công lao của Hội Thánh của Đức Chúa Trời đối với sự giao lưu, hợp tác và phát triển xã hội khu vực. Bộ hành chính nhiều nơi trong nước Mỹ đã khuyến khích người dân hãy ghi nhớ và đồng tham vào phụng sự hiến thân của Hội Thánh của Đức Chúa Trời, cũng định ra ngày kỷ niệm và tuyên bố ngày ấy.

Tìm hiểu cụ thể về “Giải thưởng chủ yếu của Hội Thánh của Đức Chúa Trời”

Sú mệng và tầm nhìn của Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Hội Thánh của Đức Chúa Trời với tư cách là Hội Thánh duy nhất mà Đức Chúa Trời lập ra trên đất này, luôn đón nhận ý muốn cao cả của Đức Chúa Trời là mong muốn hết thảy loài người đều được cứu rỗi (I Timôthê 2:4), nên vẫn đang gắng sức trong việc rao truyền Tin Lành giao ước mới. Thông qua điều này mà đặt mục tiêu hoàn thành sứ mạng cải cách tôn giáo cuối cùng, cho biết lẽ thật trọn vẹn được lập nên bởi Đức Chúa Jêsus.

Và cũng rao truyền rằng Thánh Linh và Vợ Mới đã đến trên đất này, là Đấng đang ban nước sự sống cho nhân loại vào thời đại này (Khải Huyền 22:17). Làm chứng về Đấng Christ Tái Lâm An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng ứng nghiệm lời tiên tri Kinh Thánh để dẫn dắt nhân loại đến con đường sự sống.

“Tình yêu thương và lẽ thật của Đức Chúa Trời” chính là nguồn động lực khiến cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời tăng trưởng không ngừng trong hiện trạng Cơ Đốc giáo bị thoái trào trên toàn thế giới. Người thế giới đang được an ủi và bình an, có được hy vọng và hạnh phúc trong tình yêu thương vĩ đại của Cha Mẹ phần linh hồn và lẽ thật Kinh Thánh mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời rao truyền. Tiếng tán dương Đức Chúa Trời Êlôhim vang xa đến tận dãy núi Himalaya, rừng rậm Amazon, đến cả khu vực tiếp giáp Nam Cực và Bắc Cực.

Trong khi hy vọng từng mỗi một thành viên trong gia đình toàn cầu nhận thức ra Đức Chúa Trời Êlôhim và trở thành người nhà Nước Thiên Đàng được nhận lãnh phước lành sự sống đời đời, bước chân của các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời rao truyền lẽ thật sự sống ở mọi nơi trên thế giới sẽ không ngừng lại.

Xem trang Web Hội Thánh của Đức Chúa Trời WATV

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS
Bài viết liên quan
Trở lại

Site Map

사이트맵 전체보기